زیبایی باسن (BBL) یا لیفت باسن برزیلی چیست؟

این فرآیند قرار دادن چربی های گرفته شده از یک منطقه به منطقه دیگر است. هدف از این جراحی داشتن لگن کامل و خوش فرم است.

چگونه زیبایی باسن (BBL) انجام می شود؟

ابتدا نسبت چربی بیمار مورد معاینه پزشکان متخصص محاسبه می شود.با برداشتن چربی از ناحیه مناسب و تزریق آن به باسن ، ظاهری طبیعی بدست می آید. میزان موفقیت جراحی توسط کرست های مخصوص استفاده شده پس از جراحی پشتیبانی می شود.

چه کسی می تواند زیبایی باسن داشته باشد؟

اول از همه ، بیمار باید بیش از 18 سال داشته باشد. اگر مشکل جدی بهداشتی وجود نداشته باشد که بتواند روی عمل تأثیر بگذارد ، می توان به راحتی عمل را برای افراد در هر سنی انجام داد.

جراحی زیبایی باسن چقدر طولانی است؟

اگرچه این دوره بسته به بیمار متفاوت است ، تقریباً 1.5 تا 2 ساعت طول می کشد.

زمان بهبودی جراحی باسن چقدر طولانی است؟

بیمار باید 3 روز اول پس از استفاده ، در حالت خوابیده قرار بگیرد. در پایان 10 روز ، می تواند به زندگی عادی تبدیل شود.

چه چیزی باید قبل از جراحی در نظر گرفته شود؟

قبل از عمل باید به الگوی خواب و تغذیه توجه شود. مصرف سیگار و الکل تا 1 هفته قبل نباید انجام شود

Open chat
Merhaba!