سفید کردن دندان ها تمیز کردن مواد آلی و معدنی تشکیل شده روی سطح دندان با ژل مخصوص است.
به استفاده از این روش درمانی ، رنگ دندان های شما روشن شده و صاحب لبخندی زیبایی میشوید. حتی در یک جلسه نتیجه قابل مشاهده خواهید گرفت.

Open chat
Merhaba!