پر کردن پورسلین این روش پر کردن اغلب برای دندانهای از دست رفته ترجیح داده می شود. این مواد پر کننده چینی که برای رنگ و فرم دندان مناسب هستند ، به دلیل طبیعی و مرغوب بودن بسیار سودمند هستند.

مزایای پر کردن مواد پورسلین چیست؟

• با دندان و لثه هماهنگ می شود ، طبیعی به نظر می رسد.
• ماندگار است.
• مقاومت آن زیاد است.

Open chat
Merhaba!