پیوند ریش چیست؟

کاشت ریش فرآیند پیوند فولیکول های مو از قسمت دیگری از بدن به ناحیه ریش است. اگرچه این فولیکول های مو به طور کلی از گردن ترجیح داده می شوند ، اما ممکن است ناحیه اهدا کننده تغییر کند. بسیار مهم است که پیوند مطابق با ساختار ریش و بر اساس ظاهر طبیعی انجام شود. ناحیه اهدا کننده باید فولیکول های موی منفرد داشته باشد.

چه مقدار ریشه را می توان کاشت؟

بسته به میزان مورد نظر بیمار می توان 1000 تا 2000 ریشه کاشت. اما برای نتیجه خوب حدود 3000 ریشه می گیرد.

چه مواردی باید بعد از پیوند ریش در نظر گرفته شود؟

پس از پیوند ، ممکن است در طی 15 روز ریزش مو رخ دهد. با این حال ، این وضعیت موقتی است.
پس از گذشت 3 تا 8 ماه از این مرحله ، فولیکول های موی ریخته شده دوباره خارج می شوند. این افزایش به مدت 2 سال ادامه دارد.

Open chat
Merhaba!